Animacja
  • Technika zakładania pessara kostkowego u pacjentki z zaburzeniami statyki narządu plciowego:

 
Polityka prywatności – RODO. Uroginekologia.info.pl © 2017. Powered by KJ.