Animacja

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone przez ginekologów i fizjoterapeutów:

G. Surkont, E. Wlaźlak, B. Burzyński, M. Knapik, Mi. Wolicka

UROGINEKOLOGIA W PIGUŁCE

DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH

USG uroginekologiczne
Nowoczesna pessaroterapia
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE „HANDS-ON" Z PUNKTU WIDZENIA GINEKOLOGA I FIZJOTERAPEUTY

Poddębice, wiosna 2023 r.

 

Zakres tematyczny

 • DIAGNOSTYKA UROGINEKOLOGICZNA Z PUNKTU WIDZENIA GINEKOLOGA I FIZJOTERAPEUTY

    - Wywiad uroginekologiczny,
    - Badanie uroginekologiczne,
    - Usg uroginekologiczne 2D i 4D.


 • LECZENIE NIEOPERACYJNE W UROGINEKOLOGII

    - Pessary,
    - Tampony PVA,
    - Fizjoterapia uroginekologiczna.


 • ĆWICZENIA PRAKTYCZNE „HANDS-ON" Z PUNKTU WIDZENIA GINEKOLOGA I FIZJOTERAPEUTY

    - Diagnostyka uroginekologiczna:
          - wywiad uroginekologiczny,
          - badanie uroginekologiczne,
          - USG uroginekologiczne 2D i 4D.

    - Leczenie nieoperacyjne:
        - dobór i przymiarka pessara lub tamponu,
        - fizjoterapia uroginekologiczna.Wykładowcy


Szkolenie będą mieli przyjemność poprowadzić dla Państwa doświadczeni lekarze ginekolodzy i fizjoterapeuci uroginekologiczni:


 • GRZEGORZ SURKONT

  Dr hab. n. med. GRZEGORZ SURKONT
  specjalista ginekolog–położnik


  Ponad 20 lat doświadczenia w pracy z pacjentkami z dziedziny uroginekologii, leczenia menopauzy oraz diagnostyki (między innymi USG) i leczenia operacyjnego chorób uroginekologicznych i ginekologicznych, w tym nowotworowych.

  Prezes Zarządu Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa w latach 2019-2021 oraz 2022-2025.

  Wieloletni pracownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Koordynator Oddziału Ginekologii i Uroginekologii w Poddębicach, gdzie operuje pacjentki. Diagnostykę i leczenie nieoperacyjne uroginekologiczne oraz ginekologiczne prowadzi w Specjalistycznych Gabinetach Dermed w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 48.

  Jest autorem ponad stu publikacji w renomowanych czasopismach naukowych i medycznych, w tym wielu o zasięgu międzynarodowym, współautorem wielu rozdziałów do książek dla studentów i lekarzy. Współautor wykładów, warsztatów, prezentacji wyników badań naukowych. Prowadzonych na licznych kongresach w Polsce i na całym świecie. Współautor wielu rekomendacji uroginekologicznych Zarządu Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

  Kilkanaście lat doświadczeń w organizacji i prowadzeniu kongresów i szkoleń w Polsce wraz z polskimi i zagranicznymi specjalistami.

   
  Zakres działań

  · Leczenie pacjentek z nietrzymaniem moczu i z wypadaniem narządów miednicy mniejszej, dobór najbardziej optymalnego leczenia nieoperacyjnego (w tym nowoczesna pessaroterapia oraz specjalne tampony) - dobór odpowiedniego leczenia zachowawczego i operacyjnego indywidualnie dla pacjentek w zależności od objawów i uszkodzeń anatomicznych.

  · Kwalifikacje do operacji uroginekologicznych wraz z kompleksową diagnostyką uroginekologiczną w tym USG uroginekologiczne 4D, pozwalające udokumentować uszkodzenia w obrębie mięśnia łonowo-odbytniczego (diagnostyka uszkodzeń - ang. avulsion of m. puborectalis).

  · Kompleksowa diagnostyka i leczenie pacjentek po nieudanych operacjach uroginekologicznych.

  · Diagnostyka przed fizjoterapią uroginekologiczną w celu wykrycia błędów i ograniczeń.

  · Wykonywanie szerokiego zakresu operacji ginekologicznych i onkologicznych.

  · Wykonywanie operacji uroginekologicznych wg standardów światowych po wielu latach szkoleń w renomowanych ośrodkach uroginekologicznych na świecie.

  · Liczne szkolenia zagraniczne w USA (Harvard University, Boston Medical University Center: Prof. D.H. Nichols*, Prof. J.O. De Lancey, Prof. E. Kuligowska), Niemczech (Prof. E. Petri*, Prof. H. Koelbl, Prof. J. Kociszewski) i Australii (Prof. H.P. Dietz). • EDYTA WLAZLAK

  Dr n. med. EDYTA WLAŹLAK
  specjalista ginekologpołożnik


  Ponad 20 lat doświadczenia w pracy z pacjentkami z dziedziny uroginekologii i ginekologii, leczenia nieoperacyjnego i operacyjnego chorób uroginekologicznych i ginekologicznych, w tym nowotworowych.

  Sekretarz Zarządu Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w latach 2019-2021 oraz 2022-2025.

  Wieloletni pracownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Koordynator Oddziału Ginekologii i Uroginekologii w Poddębicach, gdzie operuje pacjentki. Diagnostykę i leczenie nieoperacyjne uroginekologiczne oraz ginekologiczne prowadzi w Specjalistycznych Gabinetach Dermed w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 48.

  Jest autorką ponad stu publikacji w renomowanych czasopismach naukowych i medycznych, w tym wielu o zasięgu międzynarodowym, współautorem wielu rozdziałów do książek dla studentów i lekarzy. Współautorką wykładów, warsztatów, prezentacji wyników badań naukowych prowadzonych na licznych kongresach w Polsce i na całym świecie. Współautorką wielu rekomendacji uroginekologicznych Zarządu Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

  Kilkanaście lat doświadczeń w organizacji i prowadzeniu kongresów i szkoleń w Polsce wraz z polskimi i zagranicznymi specjalistami.

   
  Zakres działań

  ·  Leczenie pacjentek z nietrzymaniem moczu i zaburzeniami statyki narządu płciowego (wypadanie macicy, pochwy) - dobór najbardziej optymalnego leczenia nieoperacyjnego (również nowoczesna pessaroterapia i specjalne tampony).

  ·  Dobór odpowiedniego leczenia zachowawczego i operacyjnego uroginekologicznego indywidualnie dla pacjentek w zależności od objawów i uszkodzeń anatomicznych.

  ·  Kompleksowa diagnostyka uroginekologiczna obejmująca między innymi wywiad uroginekologiczny, precyzyjne USG uroginekologiczne oraz kliniczne badanie uroginekologiczne i badanie urodynamiczne.

  ·  Kwalifikacje do operacji uroginekologicznych wraz z kompleksową diagnostyką uroginekologiczną (USG uroginekologiczne 2D i badanie urodynamiczne).

  ·  Diagnostyka i leczenie pacjentek z problematyczną przeszłością uroginekologiczną.

  ·  Diagnostyka przed fizjoterapią uroginekologiczną w celu wykrycia błędów i ograniczeń.

  ·  Wykonywanie szerokiego zakresu operacji ginekologicznych i onkologicznych.

  ·  Wykonywanie operacji uroginekologicznych wg standardów światowych po wielu latach szkoleń w renomowanych ośrodkach uroginekologicznych na świecie.

  ·  Liczne szkolenia zagraniczne: w Niemczech (Prof. E. Petri*, Prof. H. Koelbl, Prof. J. Kociszewski) i Australii (Prof. H.P. Dietz). 
 • BARTLOMIEJ BURZYNSKI

  Dr n. med. BARTŁOMIEJ BURZYŃSKI
  specjalista fizjoterapii

   
  Wykładowca Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, posiadający 15-letnie doświadczenie w fizjoterapii zaburzeń dolnych dróg moczowych. Autor algorytmu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego z wykorzystaniem USG w fizjoterapii zaburzeń dolnych dróg moczowych (Pelvic Floor Sonofeedback Therapy®). Propagator metody EMG biofeedback, elektrostymulacji oraz terapii manualnej w zaburzeniach dolnych dróg moczowych. Współtwórca i członek zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Koordynator na Polskę Sekcji Rehabilitacji Mięśni Dna Miednicy International Urogynecological Association. Doradca Prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej w zakresie fizjoterapii urologicznej, ginekologicznej i proktologicznej. Założyciel Centrum Urosilesia. Autor licznych wystąpień konferencyjnych w Polsce i za granicą. Autor licznych publikacji naukowych.
 • MICHALINA KNAPIK

  Mgr MICHALINA KNAPIK
  fizjoterapeutka

   
  Specjalizuje się w fizjoterapii uroginekologicznej, urologicznej, proktologicznej. Prowadzi oddział Urosilesia Rybnik. W pracy z pacjentkami z zaburzeniami dna miednicy wykorzystuje ultrasonografię (Pelvic Floor Sonofeedback Therapy®), elektromiografię, elektrostymulację, pessaroterapię oraz terapię manualną. Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Klinika Urologii w Zabrzu). Autorka publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach naukowych.   
 • MIROSLAWA WOLICKA

  Mgr MIROSŁAWA WOLICKA
  fizjoterapeutka


  Od 2017 roku prowadzi oddział Urosilesia Bielsko-Biała. Posiada 11-letnie doświadczenie w pracy zawodowej. W przeszłości wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Katedra i Klinika Rehabilitacji). Zajmuje się fizjoterapią uroginekologiczną, urologiczną, proktologiczną. W pracy klinicznej wykorzystuje ultrasongrafię (Pelvic Floor Sonofeedback Therapy®), elektromiografię, elektrostymulację, pessaroterapię oraz terapię manualną. Regularnie uczestniczy w sympozjach i konferencjach naukowych.

 


Harmonogram zajęć

ASPEKTY PRAKTYCZNE SZKOLENIA

 • Diagnostyka uroginekologiczna kliniczna i ultrasonograficzna z punktu widzenia lekarza i fizjoterapeuty, pozwoli spojrzeć w szerszy sposób na problemy pacjentów, dając więcej możliwości terapii. 

 • Zapoznanie się z praktycznymi uwagami na temat leczenia nieoperacyjnego, między innymi: pessaroterapii, tamponów oraz fizjoterapii wzbogaci Państwa warsztat terapeutyczny o nowe możliwości terapii.


Sobota

16:00 - 19:00 część teoretyczna - wprowadzenie do USG

16:00 - 16:15 Powitanie uczestników i omówienie spraw organizacyjnych

16:15 - 17:30 Wykłady prowadzone przez ginekologów

17:30 - 18:00 Przerwa kawowa

18:00 - 19:30 Wykłady prowadzone przez fizjoterapeutów

20:30 Kolacja z wykładowcami
(dodatkowo płatna)


Niedziela

8:15 - 8:45 Powitanie, instruktarz

8:45 - 13:00 Praca z usg w grupach maksymalnie 6-osobowych

 • W celu jak najdokładniejszego przekazania wiedzy każdy uczestnik będzie miał możliwość (wraz z ginekologiem i fizjoterapeutą) zbadania innego uczestnika po wcześniejszych uzgodnieniach (30 minut na każdego uczestnika).

 • W trakcie hands-on niebadani uczestnicy mają możliwość obserwacji badania uroginekologicznego i badania USG miednicy mniejszej.

 • Każda grupa będzie miała okazję ćwiczeń z każdym instruktorem.


13:30 - 14:30 Obiad
(dodatkowo płatny)

14:30 - 16:00 Wykłady prowadzone przez fizjoterapeutów

16:00 - 16:30 Przerwa kawowa

16:30 - 18:00 Wykłady prowadzone przez ginekologów

18:00 Pozdrowienie uczestników, zakończenie kursu

 


Termin i miejsce szkolenia

Wiosna 2023 r.

 


Akredytacja

Szkolenie organizowane jest pod patronatem Sekcji Uroginekologicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, bez certyfikacji Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • lekarzy (w trakcie specjalizacji oraz specjalistów ginekologii i położnictwa, urologii, proktologii, medycyny rodzinnej, rehabilitacji)
 • fizjoterapeutów
 • położnych

 


Opłaty

 • 1690 zł za część teoretyczną i część praktyczną – pierwszy i drugi dzień szkolenia (cz. I i II).
 • 1390 zł za część praktyczną – drugi dzień szkolenia (cz. II)*.

  * Część teoretyczna jest wprowadzeniem do części praktycznej. Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w części praktycznej, tj. w drugim dniu szkolenia, w cenie 1390 zł.

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

 

Konto

PKO BP II o. Łódź
44 1020 3408 0000 4602 0400 5492

W ramach opłaty zapewniamy:
- udział w szkoleniu,
- materiały ze szkolenia.

Dla uczestników szkolenia będzie możliwość zamówienia zestawu pessarów do przymierzania w preferencyjnej cenie.

 


Organizator

Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej
I Katedra Ginekologii i Położnictwa
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

 


Partner organizacyjny

Centrum Medyczne „Być kobietą…” sc.
95-070 Aleksandrów Łódzki, Stare Krasnodęby 15 b
NIP: 732 215 85 55

 


Koordynatorzy

dr n. med. Edyta Wlaźlak
tel. 0- 502 626 675

dr hab. n. med. Grzegorz Surkont
tel. 0- 501 587 964

 


Zgłoszenie

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia na kurs ➝ Formularz zgłoszenia na kurs

 

W celu ułatwienia zadawania pytań prosimy o wzięcie wskaźnika laserowego!!!
Polityka prywatności – RODO. Uroginekologia.info.pl © 2017. Powered by KJ.