Animacja

UROGINEKOLOGIA.INFO.PL

  • Technika zakładania pessara kostkowego u pacjentki z zaburzeniami statyki narządu plciowego:

 
Uroginekologia.info.pl © 2017 Powered by KJ